Cerebro.js – פרויקט הגמר שלי – ועדת מעבר 2

כחלק מפרויקט הגמר של התואר, התבקשנו להכין סרטון לקראת יום הצגת הפרויקטים שחל בקרוב. אני מצרף את הסרטון שמסביר את הרעיון שעומד מאחורי פרויקט הגמר שלי:

ss1

ss2

 

ss3

לגרסה המלאה של הסרטון:

הוסף תגובה