Cerebro.js – פרויקט הגמר שלי

ספריית JavaScript לניטור ומציאת בעיות ביצועים בקוד JavaScript שבצד הלקוח. הספריה משמשת כ-Agent באתר בה היא מוטמעת, ומספקת תובנות (דמוי Profiler) באמצעות אלגוריתמי Clustering על המידע באתר ייעודי.

סרטון:

* המצגת הוכנה במסגרת הלימודים.

* שם המוצר השתנה ל-Cerebro.js.

הוסף תגובה